יום שלישי, 6 בנובמבר 2012

סקר - חומרי הדברה בפירות וירקות

סקר "אדם טבע ודין" לחומרי הדברה בפירות וירקות הוא הראשון מסוגו בארץ, שמציג את כל התוצאות הזמינות של שאריות חומרי הדברה במזון וגם מסביר לציבור את המשמעות החשובה של תוצאות אלו.
השתמשו בסקר המציג בפניכם את הפירות והירקות המזוהמים ביותר והנקיים ביותר, על מנת לצמצם את החשיפה שלכם ושל משפחותיכם לחומרי הדברה.

 

אז מה ניתן למצוא בסקר ?

"חמישה עשר המזוהמים"
רשימה
של הפירות והירקות המזוהמים ביותר. ניתן גם לצפות ברשימה המלאה של דירוג הפירות והירקות המודברים ביותר. "עשרת הנקיים" רשימה של הפירות והירקות שנמצאו נקיים ביותר.
"עשרת החורגים הגדולים" רשימה של עשרת הפירות והירקות שחריגתם מהתקן היתה הגבוהה ביותר.


פרטים על חומרי ההדברה שנמצאו בפירות ובירקות ועל ההשפעות הבריאותיות שעלולות היגרם מחשיפה אליהם.


טיפים המסבירים מה אתם יכולים לעשות על מנת להקטין את החשיפה שלכם ושל משפחותיכם לחומרי הדברה.
 

קריאה לפנות לרשויות ולדרוש פיקוח ואכיפה טובים יותר על מנת להקטין את החשיפה שלנו לחומרי הדברה. 
יחד נרים קול זעקה לשפר את המצב כדי שנוכל לאכול פירות וירקות בשפע, בלי חשש לבריאותנו.