רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית נוברטיס
תמונה

נוברטיס (יצרנית ריטלין) מעודדת תיוג וסימום המוני של ילדי ישראל