יום שישי, 15 באוגוסט 2014

אתר "אמת אחרת" - החדשות שלא תראו בטלוויזיה

מטרת הפרויקט היא לעצב דרך חשיבה שאינה נשענת על אמונה עיוורת שטופת המוח בתקשורת הממוסדת. פרויקט אמת אחרת הוא חלק מרשת עולמית של אתרי מידע וחדשות אלטרנטיביים
שמציגים לציבור מידע חשוב שאינו זוכה לחשיפה בתקשורת הממוסדת. 

אתר הפרוייקט          פורום           דף פייסבוקניב דור-כהן, מייסד פרויקט אמת אחרת, מדבר על פלואוריד, חיסונים,
המאגר הביומטרי ועוד נושאים חשובים.