יום רביעי, 13 באוגוסט 2014

מדע ההתעשרות

זהו ספר פרגמטי, ולא פילוסופי – מדריך מעשי, ולא מחקר תאורטי. הספר מיועד לאלה שלהם צורך דחוף במיוחד בכסף ואשר מבקשים להתעשר תחילה, ולהתפלסף על כך אחר כך. הוא מיועד למי שחפצים בתוצאות ומוכנים להפוך את המסקנות המדעיות המתוארות בספר לבסיס לפעולה, מבלי להידרש לכל התהליכים שהובילו להסקת המסקנות הללו. הקורא מתבקש לתת אמון בהצהרות היסוד, כפי שהיה נוהג לגבי חוקי החשמל אילו היו מתפרסמים ומופצים ברבים על ידי מרקוני או אדיסון. לאחר שנתן אמון באותן הצהרות, יוכיח הקורא את צדקתן על ידי כך שיפעל על פיהן ללא פחד או היסוס. כל אדם שיעשה זאת יתעשר ללא כל ספק, כי מדובר במדע מדויק וכישלון אינו אפשרי.  לחץ/י - להורדה חינם.

בעת כתיבת ספר זה הקרבתי כל שיקול אחר לטובת הבהירות ופשטות הסגנון, כדי שכל אחד יוכל להבינו. תכנית הפעולה המוצגת להלן נגזרת ממסקנות הפילוסופיה. היא נבחנה בקפדנות, ועמדה במבחן העליון של ההתנסות המעשית. זה עובד.  שלכם בנאמנות,  וו. די. ווטלסלחץ/י - להורדה חינם.

האויב המשותף של עם ישראל - מי הוא?

עבודה זרה? ממשלת אויבים? עם ישראל? מאת: אנונימי  כשראיתי את הפוסט של השוטרת  ירדן כהן, ממש הופתעתי לטובה עד שהגיעו המילים האלה: "אלימות...