להחזיר לנו את זכות הקיום שלנו

תכנית חדשה להצלת החיים שלנו על כדור - הארץ 
כאזרחים מודאגים מכל רחבי העולם, אנו קוראים לכם לכבד את ההתחייבויות הקדומות שלכם להפסיק את העברת כספי המסים אל
תעשיית דלק המאובנים ולהפנות את המשאבים האלו לאנרגיה נקיה.כדי להציל את קיומנו על כדור הארץ אין ברירה אלא לפעול באופן מיידי ונועז - אנחנו קוראים לכם להוות דוגמא על-ידי הפסקת העברת הכספים לתאגידים המזהמים במדינתכם ובשלב שני להעלות את הנושא לראש סדר העדיפויות העולמי לקראת ועידת כדור-הארץ בריו.

רשומות פופולריות